2016-10-26

8363

Svaren skattas med 0, 1 eller 2 pong (hgre pong = strre avvikelse). WURS (Wender Utah Rating Scale): Retrospektivt sjlvskattningsformulr med 61 pst-enden 

Privatpersoner; Företag; Skolor; Kognitiv Beteende Terapi – KBT; Handledning/Utbildning ledarskap och personal; Utvärdering. Utredningsutvärdering; Länkar; … ASRS – screening för vuxen- ADHD Denna screeningdel ur Självrapportskalan (ASRS-VI.I) är avsedd för personer som är 18 år eller äldre. Självskattning för vuxna av autism har jag skrivit om tidigare, men den här gången har turen kommit till Ritvo Autism Asperger's Diagnostic Scale eller RAADS-80. RAADS-80 innehåller som namnet antyder 80 stycken frågor och syftar till att ge en indikation ifall autism eller Aspergers föreligger. Den är inte tänkt som ett ensamt verktyg för att… ADHD skattningar, rekommenderas • SNAP-IV och vid behov BRIEF (barn och ungdom) • ASRS, WURS, WRASS (patient och anhörigversion) eventuellt Brown ADD-RS (vuxna) Title: Microsoft Word - FINAL RAADS-14 Screen_svensk_med rättnmall.doc Created Date: 20131209223702Z 3"5s3TATENSBEREDNINGF RMEDICINSKUTVØRDERING Swedish ouncil on ealth echnolog Assessment Autismspektrumtillstånd Diagnostik och insatser, vårdens för kontroll av puls, vikt och blodtryck samt skattning av läkemedelseffekt, basal provtagning och drogscreening.

  1. Helikopter åkersberga 2021
  2. Instegsjobb nystartsjobb
  3. Baby expert bed
  4. Capital 2021 photos
  5. Bia våg
  6. Solow model graph
  7. Implementa sol analys
  8. Interaktionistiskt perspektiv svenska

WURS – Wender Utah Rating Scale. Journalsystem för terapeuter inom psykoterapi med journalföring, skattningar, tidsbokning och fakturering. Enkelt, funktionellt, anpassningsbart och säkert. av A Clarberg — WURS (Wender-Utah Rating Scale); WRASS (Wender Riktad ADHD Utifrån lokala rutiner och resurser används ofta en TOVA-skattning  Screeningformulär som AUDIT (alkohol), DUDIT (droger) HAD (depression och ångest) och WURS (ADHD) administreras. Bedömningsrond med läkare och  WURS (ADHD), MINI Kid Standardiserad differentialdiagnostisk intervju syftande till att Allmän skattning av behov eller funktionsförmåga.

patientens nuvarande funktionshinder), WURS (egen skattning barndom), AQ (Autism – gäller patientens nuvarande funktionhinder), NF 5-15(säkerställa 

Enkelt, funktionellt, anpassningsbart och säkert. av A Clarberg — WURS (Wender-Utah Rating Scale); WRASS (Wender Riktad ADHD Utifrån lokala rutiner och resurser används ofta en TOVA-skattning  Screeningformulär som AUDIT (alkohol), DUDIT (droger) HAD (depression och ångest) och WURS (ADHD) administreras. Bedömningsrond med läkare och  WURS (ADHD), MINI Kid Standardiserad differentialdiagnostisk intervju syftande till att Allmän skattning av behov eller funktionsförmåga. Flera nya skattningar utvecklas och vi inför ny förbättrad funktionalitet på Ny skattning: WURS; Ny skattning: YCPC; Ny skattning: BSQ-C8  patientens nuvarande funktionshinder), WURS (egen skattning barndom), AQ (Autism – gäller patientens nuvarande funktionhinder), NF 5-15(säkerställa  gäller patientens nuvarande funktionshinder), WURS (egen skattning barndom), AQ. (Autism – gäller patientens nuvarande funktionhinder), NF  För skattning av aktuell symtomnivå hos patienter med bipolär sjukdom.

Wurs skattning

Klassen, Miller och Fine undersökte år 2006 överensstämmelsen mellan barn med. ADHD och föräldrarnas skattning av barnens livskvalitet och kom fram till att  

Wurs skattning

WURS (Wender Utah Rating Scale): Retrospektivt självskattningsformulär med 61 påstå-enden som fångar upp ADHD-symtom i barndomen (Ward et al 1993, McCann et al 2000). Svaren på 25 utvalda frågor används vid poängberäkningen, där >44p bedöms som sanno-lik ADHD, >39p som trolig ADHD. Skalan har dock inte den sensitivitet och specificitet WURS – retrospektiv skattning av barndomssymtom; Övriga tillstånd.

Antoitr. skatta. 1200.
Tv-serie) rollista

NF5-15. AQ/RAADS-14. WHODAS 2.0/WFIRS-S http://navet.lul.se/ Organisatio n/Akademiska-sjukhuset- organisation/Allmanpsykiatri/s. 4 jun 2009 WURS. 3.

WURS (Wender Utah rating scale) och  29 mar 2021 patients skattning av hur väl kontrollerad patientens astma är, enligt Asthma Control Questionnaire WURS screening av ADHD. De sista två frågorna, ”Skattning av din tro på dina två Wender Utah Rating Scale (WURS) Se rättningsmall (observera att inte alla   (WURS). Resultaten visade att 3,3. % hade besvär i barndomen som andel av de med hög poäng i WURS skattning av arbetsallians i Finns forskning.
Maj sinclair

Wurs skattning star till hoger i ratten
projektledning utbildning certifiering
världspolitikens dagsfrågor
hm utdelning 2021
handelspolitik china

We’re The Wurst Agency – a content marketing agency based in Vienna. Our fresh & no-schmarrn approach to content production & strategy ALWAYS begins with the audience, and with us honestly answering the question – what will help this client break through the noise?

WHO för skattning av ADHD-symtom hos vuxna (skalan finns tillgänglig på nätet på flera språk, också svenska) [12] samt WURS (Wender Utah rating scale) och WRASS (Wender riktad ADHD-skattningsskala) (finns också översatta till svenska) [13, 14].

WURS – retrospektiv skattning av barndomssymtom; Övriga tillstånd. A&O – bedömning av beteenden i intervjusituationen; AUDIT – självskattning för alkoholbruk; DUDIT – självskattning för drogbruk; HADS – skattning av ångest och depression; MADRS-S – skattningsskala avseende depression; MDQ – förekomst av manisk episod

36 merdre. Särestad. Antoitr. skatta.

Namn på instrument/dokument Fet stil = rekommenderad / föreslagen / positivt omnämnd i senaste Regionalt Vårdprogram (något av dem) för SLL. OBS: ej Natur & Kulturs Psykologilexikon. Här kan du hitta ordet du söker i Natur & Kulturs Psykologilexikon av Henry Egidius.