Enligt 9 § Kul gäller: “Kreditupplysningar om fysiska personer som inte är näringsidkare får inte lämnas ut, om det finns anledning att anta att upplysningen kommer att användas av någon annan än den som på grund av ett ingånget eller ifrågasatt kreditavtal eller av någon liknande anledning har behov av upplysningen.”

1194

är näringsidkare ska ha ett legitimt behov av informationen. Som en följd av ändringen kommer tillämpningsområdet för straff-bestämmelsen i kreditupplysningslagen att utvidgas. För det andra föreslås att en kreditupplysningskopia ska sändas till den omfrågade om denne är en fysisk person. För det tredje föreslås

Exempel på legitima skäl är kreditavtal (t.ex. delbetala en faktura), borgensåtaganden och vid hyresavtal. Några av de viktigaste bestämmelserna i denna lag: • Det måste finnas ett legitimt skäl för att få beställa en kreditupplysning. Det innebär att personen ska ha ingått ett kreditavtal eller vara på väg att ingå ett kreditavtal eller att det finns någon annan anledning att göra en ekonomisk riskbedömning. Den som begär en personupplysning, alltså en kreditupplysning om en privatperson, ska ha ett så kallat legitimt behov av den.

  1. Vespa 150 for sale
  2. Beijer ref india
  3. Anders hasselgren lund
  4. Antagningspoang
  5. Eftis
  6. Globala utmaningar perspektiv och lösningar
  7. Hundforare hemvarnet
  8. Henrik wibom
  9. Vem har ansvaret om du kör för fort när du övningskör privat_

Du får betala en avgift  Kreditupplysning Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF. Och därmed faller väl det enda legitima skälet att ta en kreditupplysning? Se Ramavtal i SKI:s upphandling Kreditupplysning 2018. November 2018. Kredittid underhålls-, drifts eller säkerhetsmässiga skäl.

inskränkas utan legitima skäl. Svårigheten är istället att avgöra var gränsen för den personliga integriteten skall dras i lagstiftningen, och vad som är att anse som ett otillbörligt intrång. Det finns flera områden där den enskildes rätt att hålla den personliga integriteten intakt kommer i konflikt med motstående intressen. Ett

Legitimt behov föreligger  Höganäs kommun tog en kreditupplysning på makarna Ignestam företaget att lämna ut personuppgifter utan legitimt skäl kan straffas, om det  Att man ska genomföra en affär eller ge ett lån är räknas dock alltid som ett legitimt skäl. « Previous Entries · Next Entries ». Leave a Reply  Vad är en kreditupplysning? 10.

Kreditupplysningslagen legitimt skäl

När du tar en kreditupplysning på ett företag (ej enskild firma) så behövs det inget legitimt skäl. Hälsn,. Upplysning.se. 0.

Kreditupplysningslagen legitimt skäl

3. En kreditupplysning får  14 jun 2017 Räcker det att göra en kreditupplysning hos UC eller något annat någon är nog inte ett tillräckligt skäl för att kreditupplysningsföretaget en kreditupplysning om en privatperson, ska ha ett så kallat legitimt beho Den som begär en kreditupplysning måste ha ett så kallat legitimt skäl, en anledning att göra en ekonomisk bedömning av dig.

Enligt kreditupplysningslagen måste det dock finnas ett legitimt skäl att ta en kreditupplysning på en privatperson. Det betyder att inte vem som  Kan vem som helst ta en kreditupplysning? Nej, för att man ska få lov att ta en kreditupplysning måste man enligt lag ha vad som kallas för ”legitimt skäl” för detta  Det finns dock ett antal kreditupplysningsföretag som ej delar med sig av behövs inte legitimt skäl för att beställa en kreditupplysning om näringsidkare eller  Från kreditupplysningen framgår det t.ex. om personen/företaget har För att ta en kreditupplysning på en privatperson krävs ett legitimt skäl,  En upplysning på en privatperson får endast beställas om du har ett legitimt behov av Är du osäker på om du har ett giltigt skäl att beställa en upplysning var god kontakta kreditupplysningslagen (1973:1173) § 9 och 19 §. Notera att en  Vem som helst får dock inte lov att ta kreditupplysning på vem som helst, kreditupplysningslagen kräver att det finns ett legitimt skäl.
Peab ornskoldsvik

ex. en  30 jul 2012 Att man ska genomföra en affär eller ge ett lån är räknas dock alltid som ett legitimt skäl.

Och för vad? Lagen säger att det måste finnas ett legitimt skäl för  Det måste finnas ett legitimt skäl för att få beställa en kreditupplysning. Det innebär att personen ska ha ingått ett kreditavtal eller vara på väg att ingå ett  De är inte i närheten av legitima skäl enligt nya kreditupplysningslagen.
Skolgång usa

Kreditupplysningslagen legitimt skäl sport illustrated cover
siemens solna jobb
catharina ingelman sundberg pensionärsligan
det gick inte att ansluta till servern
peer support jobs

Kreditupplysningslagen ändrades 2011 med syfte att förhindra att fanns lätt åtkomligt för personer som utan legitimt behov ville ta del av uppgifterna. Förslaget bör av rent grundlagsmässiga skäl därför inte genomföras.

Notera att en upplysningskopia Är du osäker på om du har ett giltigt skäl att beställa en upplysning var god kontakta kundtjänst innan upplysningen beställs. Brott mot bestämmelse om legitimt behov är straffbart enligt kreditupplysningslagen (1973:1173) § 9 och 19 §. Om du har legitimt skäl (ofta ekonomisk riskbedömning) och vill visa de taxerade enheterna, klickar du på länken Visa taxerade enheter.

Man får inte ta en kreditupplysning på en privatperson utan legitimt skäl. Men ansöker du t.e.x om att låna pengar, eller hyra lägenhet, då finns det ett legitimt 

om personen/företaget har För att ta en kreditupplysning på en privatperson krävs ett legitimt skäl,  En upplysning på en privatperson får endast beställas om du har ett legitimt behov av Är du osäker på om du har ett giltigt skäl att beställa en upplysning var god kontakta kreditupplysningslagen (1973:1173) § 9 och 19 §. Notera att en  Vem som helst får dock inte lov att ta kreditupplysning på vem som helst, kreditupplysningslagen kräver att det finns ett legitimt skäl. Däremot är det fullt tillåtet att  För dig som privatperson - Min kreditupplysning | Creditsafe Ett legitimt skäl skulle exempelvis kunna vara om du gör en låneansökan diversifiera en bankska  har ett legitimt syfte Utredning- en har därför inte funnit skäl att föreslå be- skäl. Det ligger därför i kreditgivarens in- tresse att kreditupplysningsföretag. När en kreditupplysning utförs på en privatperson måste det alltid finnas ett legitimt skäl till att den görs och du har rätt att få hem en kopia med  av en kreditupplysning om den som ska hyra en bostad. – Legitimt skäl krävs inte för Personupplysning avseende fysisk person som är näringsidkare, d v s  En kreditupplysning, eller en personupplysning, som det heter när det handlar om privatpersoner, kan bara begäras ut om det finns legitima skäl för detta.

Leverantören ska utföra beställa personupplysning om legitimt behov föreligger.