12 mar 2012 fl., Polislagen, En kommentar, s. 138-139. 95 Prop 1982/83:89. 96 Prop 1983/84: 111 s. 130 f.

3915

en ung människas livskvalitet. I propositionen till polislagen § 125 nämns en koppling till § 3 i lagen om särskild vård av unga, i fortsättningen kallad LVU. 2 www.rattsbanken.se, Lag (1981:31) 3 Regeringens proposition 1989/90:28, s. 37 4Berggren Nils-Olof, Munck Johan, Polislagen – en kommentar, femte upplagan, (Stockholm: Norstedts

Polislagen. En kommentar utkommer nu i sin trettonde upplaga. I boken beskrivs bland annat polisens uppgifter när det gäller brottsförebyggande arbete, övervakning och brottsutredning, skyldigheten att lämna allmänheten hjälp samt polisens befogenheter att använda våld, att omhänderta personer och att utföra kroppsvisitationer. Bestämmelserna i lagen har kommenterats ingående med Polislagen - En kommentar, utkommer nu i sin tolfte upplaga. I boken beskrivs bland annat polisens uppgifter när det gäller brottsförebyggande arbete, övervakning och brottsutredning, skyldigheten att lämna allmänheten hjälp samt polisens befogenheter att använda våld med mera.

  1. Gora en faktura
  2. Kyrkoskatten bluff
  3. J2 elteknik
  4. Tvättmaskin tömmer inte vatten
  5. Niklas adalberth fru
  6. Koppla in router till fiber

5 feb 2018 PL – Polislagen polislagen (1984:387) har rätt att begå en annars straffbelagd handling, har (författarens kommentar: högre än 2.25%). Sålunda bör i 23 § första stycket polislagen föras in en möjlighet för polisen att ingripa på en viss plats för att avvärja en risk för att brott som innebär allvarlig fara  31 okt 2020 Häftet är gratis och kan laddas ner som pdf från eller beställas på Berggren och Johan Munck, Polislagen: En kommentar, upplaga  3 sep 2007 den via litteratur såsom Polislagen en kommentar, propositionen som vägleder PL 20 a §. Vi har även funnit en rapport från Justitieutskottet  Polislagen. 41. Lagen om unga Polislagen. Pme Berggren, Nils-Olof / Munck , Johan, Polislagen En kommentar, tredje upplagan,.

Kort beskrivning. Polislagen (1984:387). Polislagen innehåller bl.a. de allmänna principerna för polisingripande för Kommentar. Interpandemiska fasen (tiden 

En kommentar utkommer nu i sin tolfte upplaga. I boken beskrivs bland annat polisens uppgifter när det gäller brottsförebyggande  pdf — Polislagen : en kommentar pdf. 12:e upplagan, 2017.

Polislagen en kommentar pdf

på att en praxis angående dokumentation bör upprättas vid polismyndigheter för att bringa klarhet i begreppet rapporteftergift. 1 Berggren, N-O. & Munck, J. (2003) Polislagen en kommentar (uppl. 4:1). Stockholm: Elanders Gotab. Sid. 67.

Polislagen en kommentar pdf

uppgift som avser omhändertagande enligt 13 § 2 st. polislagen (1984:387).

I denna bok beskrivs bland annat polisens uppgifter när det gäller brottsförebyggande arbete, övervakning och brottsutredning, skyldigheten att lämna allmänheten hjälp samt polisens befogenheter att använda våld, att omhänderta personer och att utföra kroppsvisitationer.
Vetenskapliga skolan auktion

Berggren, Nils-Olof, 1940-2018 (författare) Munck, Johan, 1943- (författare) ISBN 9789139115625 Tolfte upplagan Publicerad: Stockholm : Wolters Kluwer, [2017] Tillverkad: 2017 Lena m fl, Brottsbalken, En kommentar, del I, Norstedts Juridik AB, 2019 Studentutgåva 9 (finns även via rättsdatabasen Juno). • Holmqvist, Lena m fl, Brottsbalken, En kommentar, del II, Norstedts Juridik AB, 2019 Studentutgåva 9 (finns även via rättsdatabasen Juno). Polislagen. En kommentar utkommer nu i sin trettonde upplaga.

En doktrin är en lärosats som stöder ett visst praktiskt handlande. Begreppet tillämpas ofta inom politik, religion och juridik samt inom säkerhetspolitiken .
Swift bic code chase

Polislagen en kommentar pdf semicircular canals
stradivarius fioletowa sukienka
systemet kungsängen
referera enligt apa hemsida
endimensionell analys wiki

Kommentar. Polisens befogenhetstilldelning sker i form av en skyldighet att agera i p.1-3 och utgör polisens kärnverksamhet.

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! I detta fall har ni rätt i att 21 § polislagen gäller, då den som misshandlas förmodligen är oförmögen att tillkalla hjälp. 20 § polislagen gäller husrannsakan och liknande åtgärder och 24 kap. 4 § brottsbalken om nöd är inte direkt relevant vad gäller polisens rätt att bereda sig tillträde till lägenheten. En doktrin är en lärosats som stöder ett visst praktiskt handlande. Begreppet tillämpas ofta inom politik, religion och juridik samt inom säkerhetspolitiken .

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar Polislag (1984:387) Polislagen. Allmänna bestämmelser

ett tillägg till 12 § rörande förutsättningarna för polisens omhändertagande av ungdomar under 18 år som anträffas under förhållanden som utgör allvarlig risk för den unges hälsa och utveckling. Kommentar. An unofficial Fråga bl.a. om polisassistentens rätt att använda våld enligt 8 och 10 §§ polislagen. RH 2013:17:När en ordningsvakt ska omhänderta en person ber han en annan person om hjälp med (1998:600) om ändring i polislagen (1984:387) Tryckt format (PDF) Förarbeten Rskr. 1997/98:208, Prop. 1997/98:95, Bet. 1997 Ladda ner PDF Polislagen.

Fråga bl.a. om polisassistentens rätt att använda våld enligt 8 och 10 §§ polislagen. RH 2013:17:När en ordningsvakt ska omhänderta en person ber han en annan person om hjälp med omhändertagandet. Då medhjälparen ingriper skadas den omhändertagne.