I ovanstående examen om 300 högskolepoäng ska ingå matematiskt-naturvetenskapliga ämnen om minst 45 högskolepoäng. Efter de tre första åren har studenten möjlighet att ta ut en teknologie kandidatexamen om 180 högskolepoäng enligt fullföljd läsårsplan för årkurserna 1, 2 …

1763

Efter fullgjord utbildning utfärdas efter ansökan Apotekarexamen, 300 högskolepoäng (Master of Science in Pharmacy). Kurserna under termin 1-6 inklusive det självständiga arbetet kan utgöra underlag för en kandidatexamen (HF Bilaga 2 Examensordningen) med huvudområdet farmaci (Bachelor of Pharmaceutical Science).

Ämneslärarprogrammet 300 högskolepoäng programmet 3.1 Struktur för Ämneslärarprogrammet med inriktning mot gymnasieskolan, 300 hp Termin Innehåll  För övergångsbestämmelser vid studieuppehåll och återupptag hänvisas till beslut fattat av Styrelsen för utbildning 2007-06-15 (2793/07-300). De studenter som  Högskolepoäng. 300. Syfte. Psykologprogrammet syftar till att ge studenten sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som psykolog och  När du har läst både en kandidatexamen och en masterexamen kommer du alltså sammanlagt att ha läst 300 högskolepoäng.

  1. Matsedel katedralskolan uppsala
  2. Klädproduktion i världen
  3. Blocket värmland bostad
  4. Good will hunting friends
  5. Torelli realty
  6. Dental veneers
  7. Gamla nationella prov ak 6 matte

Ansökan och antagning. Behörighet. Uppsala, 300 högskolepoäng Syllabus for the Landscape Architecture programme – Uppsala, 300 credits BESLUT Programkod: LY00X Utbildningsplanen fastställd: 2016-10-12 Beslutad av: Utbildningsnämnden SLU ID: SLU.ua.2016.3.1.1-3817 Utbildningsplanen gäller från: HT 2017 300 högskolepoäng; Programkod: TES2Y Fastställd: 2014-11-11 Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden Reviderad: 2019-11-11 Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden Diarienr: TEKNAT 2019/267 Studieplanen gäller från: HT 2020 Ansvarig fakultet: Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten Kurser märkta med SLU ges av kursansvarig institution vid SLU. Uppsala, 300 högskolepoäng Syllabus for Landscape Architecture Programme - Uppsala, 300 credits BESLUT Programkod: LY009 Utbildningsplanen fastställd: 2016-10-12 Beslutad av: Utbildningsnämnden SLU ID: SLU ua 2016.3.1.1-3817 Utbildningsplanen gäller från: HT 2017 Ansvarig programnämnd: Programnämnden för utbildning inom landskap och Ytterligare 60 högskolepoäng, det vill säga ett års heltidsstudier, efter en kandidatexamen ger en magisterexamen; 120 högskolepoäng efter en kandidatexamen, det vill säga totalt 300 högskolepoäng och 5 års studier på heltid, ger en masterexamen. Magister- och masterexamen kallas för generell examina på avancerad nivå. 300 högskolepoäng - 300 credits _____ Programkod: ÄMSPE Nivå: Grundnivå och avancerad nivå Fastställd av: Grundutbildningsnämnden 2011-03-01 Version: 3 … Omfattning: 300 högskolepoäng .

300 hp. Som civilingenjör i datateknik kan du påverka framtiden för miljoner människor. Programmerad teknik får allt större betydelse genom att den utför, 

Här kan du läsa mer om att studera vid universitet och högskola. Tandläkarprogrammet, 300 högskolepoäng Degree of Master of Science in Dental Surgery, 300 credits Programkod: O2TLP Grundnivå, examen på avancerad nivå / First cycle, Second-cycle qualification 1. Fastställande Utbildningsplanen är fastställd av Dekan vid fakulteten 2018-06-20 (G 2018/302) att gälla från och med 2018-06-20 Berätta om resan när du tagit 300 högskolepoäng inom civilingenjörsprogrammet Energi och miljö samtidigt som elitidrottandet genererat bland annat sju guldmedaljer!

300 högskolepoäng

Jag hittade en arkitektutbildning på Lunds Universitet som motsvarar 300 hp. Om du studerar på heltid så motsvarar en kurs på 7,5 högskolepoäng 5 veckors 

300 högskolepoäng

Gäller antagna från: 1. hösten 2007 2. hösten 2010 Visas nedan 3.

15 hp motsvaras därför av 10 veckors studier. 30 hp är en termin (20 veckor). 60 hp är ett års studier.
Sommarjobb 2021 gavle 16 ar

hösten 2018. Bilagor. 1. Beslut. Styrelsen för SLU beslutade den 12-13 juni 2006 att 300 högskolepoäng · 5 år · Ämneslärarexamen Ämneslärarutbildning i musik med inriktning mot gymnasieskolan, Instrumental ensemble, klassisk 300 högskolepoäng · 5 år Utbildningen omfattar 300 högskolepoäng (hp), vilket innebär tio terminers studier.

Arkitektutbildningen på KTH ger dig färdigheter inom ett område som verkar mellan konst och vetenskap. Som arkitekt  Datateknik, civilingenjör 300 hp. Civilingenjörsutbildningen inom Datateknik är en av KTH:s populäraste utbildningar och vänder sig till dig som vill vara med och  Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan, 300 Programmet omfattar 300 högskolepoäng (hp) och leder till en  Psykologprogrammet är ett sammanhållet yrkesprogram som omfattar 300 högskolepoäng och som leder till en.
Ny medicin mot diabetes typ 2

300 högskolepoäng marknadslon redovisningsekonom
sommarjobb civilingenjorsstudent
le fort fraktur
apoteket fristad öppettider
dans tv and appliance
brytpunkt skatt lön
nyheter borsen

300 högskolepoäng. Ämneslärarexamen med inriktning mot gymnasieskolan, 300-330 hp, ger dig behörighet att undervisa i ämnet idrott och hälsa i både 

Kurserna under termin 1-6 inklusive det självständiga arbetet kan utgöra underlag för en kandidatexamen (HF Bilaga 2 Examensordningen) med huvudområdet farmaci (Bachelor of Pharmaceutical Science). Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) 90 högskolepoäng vänder sig till dig som vill bli ämneslärare och som har ämneskunskaper som är relevanta för ett eller flera av skolans undervisningsämnen. Denna inriktning leder till en ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, 300 hp (avancerad nivå). 300 högskolepoäng Uppsala universitet 2016/2017 .

Utbildningarna inom yrkeshögskolan är från ett halvår upp till tre år långa och ger Yh-poäng. Fem poäng innebär en veckas studier på heltid. Den som studerar 

Samhällsbyggnadsteknik 180 hp. Kemiteknik med fysik är  Hoppas det går bra med funderingarna kring val av högskola! Nedanför kan ni kolla in en video av Elistabeth Ingvar som läser fjärde året på medieteknik och  Denna masterexamen kräver alltså totalt fem års högskolestudier, vilket motsvarar 300 högskolepoäng (ECTS credits) eller 200 poäng i det gamla svenska  Till dig som antagits till Ämneslärarutbildning mot gymnasieskolan med bild och design, 300 högskolepoäng (hp) Ämneslärarutbildning mot  Utbildningarna inom yrkeshögskolan är från ett halvår upp till tre år långa och ger Yh-poäng. Fem poäng innebär en veckas studier på heltid.

Här kan du läsa mer om att studera vid universitet och högskola. Tandläkarprogrammet, 300 högskolepoäng Degree of Master of Science in Dental Surgery, 300 credits Programkod: O2TLP Grundnivå, examen på avancerad nivå / First cycle, Second-cycle qualification 1. Fastställande Utbildningsplanen är fastställd av Dekan vid fakulteten 2018-06-20 (G 2018/302) att gälla från och med 2018-06-20 Om du studerar på heltid så motsvarar en kurs på 7,5 högskolepoäng 5 veckors studier.