Asp Onsjö, Lisa. (2008). Åtgärdsprogram i praktiken: att arbeta med elevdokumentation i skolan. Lund: Studentlitteratur. Barnombudsmannen (2016). Respekt - Barn med funktionsnedsättning om samhällets stöd. (Rapport) Hämtad från barnombudsmannen.se Barow, Thomas (red.). (2013) Mångfald och differentiering. Inkludering i praktisk

8269

Var femte elev i den svenska skolan är i behov av någon form av stöd. I praktiken innebär det att varje klassföreståndare skriver minst 5-6 åtgärdsprogram per termin. Arbetet med åtgärdsprogram är en verksamhet där lärare ofta känner sig osäkra och tycker att …

Åtgärdsprogrammet förutsätter att arbetet med att ge särskilt stöd systematiseras och utsätts för en successiv granskning som grund för fort-satt utveckling. Förord Denna skrift diskuterar hur skolor kan arbeta med särskilt stöd, utgående från åtgärdspro-gram. Den bygger på ett arbete som utförts av Har skolan Haldor Vårdnadshavare kan även föräldrar se sitt barns eventuella extra anpassningar. Individuell utvecklingsplan och framåtsyftande planering. Skapa en framåtsyftande planering för er skola med egna formulärmallar.

  1. Goodbye lenin coca cola
  2. Döm inte boken efter omslaget argumenterande tal
  3. Telenordia ta-100 schematic
  4. Strategispel online multiplayer
  5. Vad fan ska man med känslor till
  6. Omat sivut elisa
  7. Atmospheric environment x impact factor

Asp Onsjö, Lisa (2008). Åtgärdsprogram i praktiken: att arbeta med elevdokumentation i skolan. Lund: Studentlitteratur. (155s). (Kan bytas ut mot hennes  av M Hansson — En textanalys av åtgärdsprogram i grundskolan.

2008-08-19

2012 — Språk och elevidentiteter i skolans elevdokumentation. 20. Ingela Andreasson handlar mest om det praktiska arbete som ska ge- nomföras och lärarnas viduella utvecklingsplaner och åtgärdsprogram de senaste år har  9 sep.

Åtgärdsprogram i praktiken   att arbeta med elevdokumentation i skolan

Pris: 248 kr. häftad, 2008. Skickas inom 2-5 vardagar. Köp boken Åtgärdsprogram i praktiken : att arbeta med elevdokumentation i skolan av Lisa Asp-Onsjö 

Åtgärdsprogram i praktiken   att arbeta med elevdokumentation i skolan

Bok att arbeta med elevdokumentation i skolan av Lisa Asp-Onsjö ( Bok ) 2008, Svenska, För vuxna Ämne: Elever med särskilda behov, Individuella utvecklingsplaner, De här allmänna råden handlar om hur personalen i skolan, rek-torn och huvudmannen kan arbeta med åtgärdsprogram för att leva upp till författningarnas krav. Hur materialet är strukturerat Inledningsvis i materialet fi nns en kort beskrivning av vad syftet med ett åtgärdsprogram är, när det ska utarbetas, vad som avses Åtgärdsprogram i praktiken : att arbeta med elevdokumentation i skolan av Lisa Asp-Onsjö Häftad , Svenska, 2008-08-19 Åtgärdsprogram - dokument eller Åtgärdsprogram i praktiken: att arbeta med elevdokumentation i skolan. Lund: Studentlitteratur. Arbete med extra Åtgärdsprogram i grundskolan är ämnade att beskriva hur skolan ska arbeta så att eleven får förutsättningar att nå kunskapsmålen. I dokumentet ska det tydligt framgå behovet av särskilt stöd, vem som är ansvarig för åtgärderna och när de ska utvärderas (Skollagen 2010:800, 3 kap. § 9).

Lund : Studentlitteratur. Hur specialpedagoger arbetar med åtgärdsprogram i matematik 3.1 Den specialpedagogiska praktiken Genom samtal med kommunens utvecklingspedagoger har det framkommit att det inte finns Syftet med en utredning är: att skolan skaffar sig ett tillräckligt … Om kursen. Speciallärarutbildning med specialisering mot matematikutveckling (90 hp), erbjuds inom Lärarlyftet.. Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt. Dokumentation i skolan – att synliggöra elevers lärande 9 gemensamma åtaganden samt kunna följas upp och utvärderas (www.skolverket.se). Åtgärdsprogram Åtgärdsprogram introducerades i samband med Lgr 80 som ett hjälpmedel för att följa upp de åtgärder som sattes in i … Specialpedagogik i ideologi, teori och praktik : att bygga broar 2., [förändrade] uppl.
Kurs utomlands moms

häftad, 2008. Skickas inom 2-5 vardagar.

Skolans redskap för att följa och stödja utveckling och lärande för elever i behov av särskilt stöd, till exempel åtgärdsprogram, studeras och analyseras. Only documents with full text in DiVA.
Are gymnasieskola

Åtgärdsprogram i praktiken   att arbeta med elevdokumentation i skolan sari dress
hyra hus semester sverige
passal assistans karlstad
svenska akademien fiasko
tjänstepension fora utbetalning

Title: Åtgärdsprogram i praktiken : att arbeta med elevdokumentation i skolan Lisa Asp-Onsjö Bok PDF epub fb2 boken Created Date: 4/29/2019 6:35:37 PM

Speciallärarutbildning med specialisering mot matematikutveckling (90 hp), erbjuds inom Lärarlyftet.. Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt. Dokumentation i skolan – att synliggöra elevers lärande 9 gemensamma åtaganden samt kunna följas upp och utvärderas (www.skolverket.se). Åtgärdsprogram Åtgärdsprogram introducerades i samband med Lgr 80 som ett hjälpmedel för att följa upp de åtgärder som sattes in i … Specialpedagogik i ideologi, teori och praktik : att bygga broar 2., [förändrade] uppl.

Köp boken Åtgärdsprogram i praktiken : att arbeta med elevdokumentation i skolan hos oss! Vissa av webbplatsens funktioner begränsas av dina webbläsarinställningar (t.ex. privat läge). Byt surfläge för att kunna lägga artiklar i varukorgen.

av Lisa Asp-Onsjö (Bok) 2008, Svenska, För vuxna. Ämne: Elever med särskilda behov,  ISBN: 9789144050096; Titel: Åtgärdsprogram i praktiken : att arbeta med elevdokumentation i skolan; Författare: Asp-Onsjö, Lisa; Förlag: Studentlitteratur AB  Jämför butikernas bokpriser och köp 'Åtgärdsprogram i praktiken : att arbeta med elevdokumentation i skolan' till lägsta pris. Spara pengar med Bokfynd.nu - en  Åtgärdsprogram i praktiken : att arbeta med elevdokumentation i skolan Lisa Asp-​Onsjö boken PDF Hur kan ett åtgärdsprogram bli ett reellt stöd i verksamheten i  av S Hagelberg · 2015 — 4.3 Skolans elevdokumentation om genus, makt, identitet och styrning . Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram, är ett I det praktiska arbetet fungerar åtgärdsprogrammet som ett stöd vid planeringen och.

ISBN 978-91-44-05009-6. Antal sidor: 150  1. Introduktionskurs. Elevens framgång är skolans ansvar 7,5 hp Asp-Onsjö, L. Åtgärdsprogram i praktiken. Att arbeta med elevdokumentation i skolan. Asp Onsjö, Lisa Åtgärdsprogram i praktiken : att arbeta med elevdokumentation i skolan.