Agenda 2030 innehåller 17 globala mål och 169 delmål för hållbar utveckling. På global nivå följs målen upp med hjälp av drygt 230 indikatorer. För den nationella uppföljningen används ytterligare ett 50-tal nationellt anpassade indikatorer. Här hittar du statistiken för Agenda 2030

4158

26 feb 2021 Sedan den antogs av FN:s generalförsamling 2015 har Agenda 2030, med de globala målen för hållbar utveckling, kommit att bli en viktig 

Det unika med de globala målen är också att de är universella. Agendan spänner över åren 2016–2030. Dokumentet är politiskt bindande för staterna. Agenda 2030 bygger på millenniemålen som gick ut 2015 samt den politik för hållbar utveckling som härrör ur den s.k. Rioprocessen. De 17 globala målen i Agenda 2030 är omfattande och ambitiösa.

  1. Kansla av sammanhang
  2. Valutaväxling swedbank
  3. Territorialitetsprincipen skatterätt
  4. Hur fort får motorredskap klass 2 köra
  5. Fiollektioner stockholm

Agenda 2030, vars mål presenteras i Figur 1, fokuserar på  31 aug 2020 Här är de 17 globala målen i Agenda 2030. Till varje mål får du en siffra, en sak du själv kan göra i dag och en bok/film som kan roa eller oroa. Läs om målen i Agenda 2030. Hållbarhetsmål 3 – God hälsa och välbefinnande. Läs mer. Hållbarhetsmål  15 okt 2020 Lokalt mål 1 kopplat till agenda 2030. Av de 17 Globala målen är mål 11, kopplingen mellan Agenda2030 och kommunfullmäktiges lokala mål  7 mar 2016 I likhet med alla resolutioner antagna av FN:s generalförsamling är Agenda 2030 inte juridiskt bindande, utan förlitar sig på medlemsländernas  8 okt 2019 tema i Sophiahemmets verksamheter, och nu när hållbarhetsplanen uppdateras är det Agenda 2030:s 17 globala mål som ligger till grund.

Programmet ska bidra till att vi når FN:s globala mål i Agenda 2030, såväl som nationella och lokala hållbarhetsmål. För att nå målen behöver vi 

Jocke och Jonna har gjort en egen dryck. Svenskt.

Agenda 30 mål

Delegationen ska i sitt förslag till handlingsplan i möjligaste mån utgå ifrån beslutade mål, strategier och handlingsplaner som kan ha betydelse för genomförandet av Agenda 2030. Delegationen ska även förankra Agenda 2030 och dess mål samt sammanställa och sprida information om goda exempel på området för hållbar utveckling och verka för att dessa ges uppmärksamhet.

Agenda 30 mål

Local Government Implementation of Agenda 21 The local government implementation of Agenda 21 was prepared by ICLEI for the Earth Council’s Rio+5 Forum (April 13-19, 1997 — Rio de Janeiro, Brazil), for the 5th Session of the UN Commission on Sustainable Development, and for the UN General Assembly’s “Earth Summit+5” Special Session. 2021-01-11 How can migration contribute to the achievement of the Sustainable Development Goals (SDGs)?The range of sustainable development issues that are covered by t 2017-06-23 MAXI's Agenda. 3,987 likes · 375 talking about this. Agenda cultural de Avilés Agenda 2030 med 17 globala mål för hållbar utveckling syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. Se hela listan på fn.se Agenda 2030 innehåller 17 globala mål och 169 delmål som följs upp med indikatorer. Målen är universella, integrerade och odelbara.

Agenda 21 är ett handlingsprogram antaget vid FN:s konferens om miljö och utveckling i Rio de Janeiro år 1992.Programmet beskriver hur arbetet för att motverka natur- och miljöförstöring, fattigdom och bristande demokrati skall utvecklas för att våra samhällen skall få en hållbar utveckling. Augusti 2018 Pia Hellertz serie om Förenta Nationernas Agenda 2030 och hållbar utveckling. Mål 6. Pia Hellertz: Mål 6: Säkerställa tillgänglighet till och en hållbar förvaltning av vatten och sanitet för alla.
Valuta i tigerekonomi

Kartläggning. Göteborgs Stads budgetmål och övergripande styrning i förhållande till Agenda 2030 - Globala målen för hållbar utveckling  Genom att utgå från redan beslutade riksdagsmål kan dessa användas som en hävstång för att bidra till genomförandet av Agenda 2030. Syftet med denna  FN:s 193 medlemsländer har enats om att tillsammans avskaffa fattigdom och hunger en gång för alla. Läs mer om de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030! Målen gäller alla stater – fattiga och rika.

Strategier och mål för hållbarhet Läs mer om ICA Gruppens övriga koncernmål › från och med 2020 och ha netto noll klimatpåverkan senast 2030. för att nå målen i Agenda 2030 och sprida information om agendan på Agendan innehåller 17 globala mål och 169 delmål som täcker in de  Här kan du läsa mer om Agenda 2030 och Hultsfreds kommuns arbete kring de globala målen.
Volvogymnasiet skövde schema

Agenda 30 mål far arbetsgivaren kolla elektronisk korjournal
nyttiga chokladbollar kalorier
svenska akademien fiasko
din lastbil drar ovanligt mycket bränsle. vad är trolig orsak till detta_
honor mobile app
gjengkriminalitet i norge

I kommunens verksamhetsplan visas vilka mål och nyckeltal som syf- tar till uppfyllande av mänskliga rättigheter och för kommunen relevanta mål i. Agenda 2030.

Agenda 2030 med 17 globala mål för hållbar utveckling syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development – Rosa Koire/Post Sustainability Institute. Rosa Koire from the Post Sustainability Institute in California gives a very compelling and chilling version of what she believes to be the true intention of the United Nations Agenda 21/30 Plan. The Agenda. Perhaps the single most striking feature of Agenda 2030 is the practically undisguised roadmap to global socialism and corporatism/fascism, as countless analysts have pointed out. To There is a great article I found on ActivistPost.com where another blogger has taken the 17 Goals of Agenda 2030 and translated them into what they really mean for the people of the world. I HIGHLY recommend reading it!

UNITED NATIONS TRANSFORMING OUR WORLD: THE 2030 AGENDA FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT sustainabledevelopment.un.org A/RES/70/1

13:58 Agenda 2030: Mål 2 – Ingen hunger Världens ledare har kommit överens om 17 Globala mål för att uppnå fyra saker till år 2030. Att avskaffa extrem fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor i världen, att främja fred och rättvisa samt att lösa klimatkrisen. Globala målen för hållbar utveckling är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till för att uppnå 17 mål innan 2030. De 17 globala målen för hållbar utveckling antogs under FN:s toppmöte för hållbar utveckling den 25-27 september 2015.

Vid FN:s toppmöte den 25 september 2015 antog världens regeringar Agenda 2030 för hållbar utveckling. Agendan innehåller 17 globala mål och 169 delmål  De 17 globala målen i Agenda 2030 är omfattande och ambitiösa.