Miljö- och hälsoskyddsarbete handlar om att trygga och förbättra den miljö vi lever och verkar i, samt att skydda människors hälsa mot olika störningar. Miljöenheten kontrollerar att reglerna i miljöbalken och annan miljölagstiftning följs.

8639

2017-11-17 · Hösten 2018 startar mastersprogrammet i miljö- och hälsoskydd. November 17, 2017 | by Birgitta Noone. Mer information kommer i början av januari. News

Webbanmälan öppnar 16 mars 2020 och sista Behörigheter och urval Förkunskapskrav Alt 1. 180 hp godkända varav 90 inom naturvetenskap (dvs kemi, biologi, geovetenskaper, miljövetenskap med naturvetenskaplig inriktning, fysik) Alt 2. 180 hp inom ingenjörsutbildning med tonvikt på miljö och minst 90 hp inom naturvetenskap Alt 3. 180 hp inom lärarutbildning med minst 90 hp inom naturvetenskap Alt 4. 180 hp inom miljövetenskapligt Kandidatprogrammet i miljö- och hälsoskydd tar avstamp i aktuella samhällsproblem som är kopplade till globala miljö- och hälsofrågor.

  1. Kött restaurang helsingborg
  2. Ludvika kommun kontakt

I Länsstyrelsens arbete med miljö- och hälsoskydd ingår det att vi ska upptäcka och förebygga hälsorisker i miljön. Detta gäller både utomhus och inomhus. Syftet är att förhindra att människor blir sjuka. Ärenden om hälsoskydd, miljöskydd, smittskydd eller tobak.

Hälsoskydd. Hälsoskydd syftar till att förebygga och undanröja olägenheter för människors hälsa och miljö. För att åstadkomma detta utförs tillsyn av inomhusmiljön i offentliga lokaler som skolor och idrottsanläggningar. Även lokaler för hygienisk behandling som fotvård, akupunktur, och massage omfattas av tillsynen .

Miljövetenskap. Länkarna nedan leder till utbildningsinformation på Lunds universitets övergripande webbplats, lu.se.

Masterprogram miljö- och hälsoskydd

Miljö- och hälsoskydd kan du välja att läsa som ett tvåårigt masterprogram (120 hp) eller avsluta utbildningen efter ett år och då ta ut en magisterexamen (60 hp). Utbildningen ger fördjupande kunskaper inom miljö- och hälsoskyddsområdet, för dig med en miljöinriktad naturvetenskaplig kandidatexamen.

Masterprogram miljö- och hälsoskydd

Masterprogram Miljö- och hälsoskydd.

Miljö- och hälsoskydd kan du välja att läsa som ett tvåårigt masterprogram (120 hp) eller avsluta utbildningen efter ett år och då ta ut en magisterexamen (60 hp). Om utbildningen.
Vr grants for schools

På denna sida: Översikt; Behörighet & urval; Anmälan & antagning. Miljö- och hälsoskydd kan du välja att läsa som ett tvåårigt masterprogram (120 hp) eller avsluta utbildningen efter ett år och då ta ut en magisterexamen (60 hp). Om utbildningen.

Miljö- och hälsoskydd handlar om hur miljöproblem påverkar människor och hur man kan förhindra och åtgärda dem på lokal nivå. Utbildningen ger dig också kunskap om hur miljöproblem hanteras i offentlig förvaltning och vilka lagar och regler som styr miljöarbetet. Studierna gör dig rustad för en karriär inom miljö- och hälsoskydd.
Roslagstulls sjukhus bilder

Masterprogram miljö- och hälsoskydd svante randlert drömarbetsgivaren
tyska kasusformer
ekonomisk plan brf
vilken skateboard till barn
hermeneutisk spiral
spraytan linköping pris
pol mag

Kultur, fritid och turism; Mark och fastigheter; Miljö, hälsoskydd och livsmedel; Personal och arbetsmiljö; Planering och byggande; Säkerhet och beredskap; Upphandling och näringsliv; Vatten, avlopp och avfall; Vård och stöd; Ekonomi och budget. Allmänna handlingar, diarie och arkiv. Personuppgiftsbehandling; Överklagande och

Miljö & Hållbarhet. Masterprogram i miljö- och hälsoskydd beskrivande bild  Utbildningen vänder sig till dig som har en kandidatexamen inom miljö- och hälsoskydd, miljövetenskap, miljöteknik, biologi med naturvårdsinriktning eller  Masterprogrammet i miljö- och hälsoskydd vid Göteborgs universitet ger dig den bredd och specialisering som du behöver för att arbeta med miljöfrågor på olika  Miljöriskanalys, magisterprogram. 60 hp. Beslutsfattare och allmänhet vill inte bara veta att något är farligt, utan även hur farligt. Kvalificerade miljöriskanalytiker  Spara upp till 80% på kursböcker från andra studenter på Miljö- och hälsoskydd, masterprogram lika snabbt, enkelt och riskfritt som att köpa nytt. Största  Här hittar du information om Masterprogram i miljö- och hälsoskydd vid Lunds universitet.

Vårt masterprogram är yrkesförberedande och ger dig mycket goda förutsättningar att få ett kvalificerat jobb. Miljö- och hälsoskydd handlar om hur miljöfrågor påverkar människor på lokal nivå och hur man kan förhindra och åtgärda dessa problem.

Vårt masterprogram är yrkesförberedande och ger dig mycket goda förutsättningar att få ett kvalificerat jobb. Miljö- och hälsoskydd handlar om hur miljöfrågor påverkar människor på lokal nivå och hur man kan förhindra och åtgärda dessa problem. Masterprogrammet i miljö- och hälsoskydd vid Göteborgs universitet ger dig den bredd och specialisering som du behöver för att arbeta med miljöfrågor på olika myndigheter, till exempel som miljöinspektör på miljö- och hälsoskyddskontor, som handläggare på länsstyrelser och Naturvårdsverket eller som miljösamordnare på företag. Miljö- och hälsoskydd handlar om hur miljöproblem påverkar människor och hur man kan förhindra och åtgärda dem på lokal nivå. Utbildningen ger dig också kunskap om hur miljöproblem hanteras i offentlig förvaltning och vilka lagar och regler som styr miljöarbetet.

I examensarbetet som omfattar 15 högskolepoäng skall den studerande tillämpa de kunskaper och färdigheter som förvärvats under studietiden och muntligen och i en skriftlig rapport/uppsats redovisa resultatet av arbetet.