Välkommen att kontakta överförmyndarkontoret om du har frågor angående god man, förvaltare eller förmyndare. Vill du komma på besök bokar du tid via e-post​ 

8785

Det vanligaste sättet att anmäla ett behov av god man är att det kommer in ett läkarintyg till överförmyndarnämnden efter att du själv eller någon annan lagt märke till att du behöver hjälp, till exempel med din ekonomi. Du själv, dina närmaste anhöriga eller överförmyndarnämnden kan ansöka om en god man.

En god man har rätt att sköta mer omfattande angelägenheter än det som omfattas av anhörigbehörigheten. Om barnet vill ha kontakt med sina anhöriga så ska god man stödja barnet i det, en god man kan inte själv initiera efterforskning av barnets anhöriga. Under vissa förutsättningar kan Röda Korset hjälpa barnet att efterforska anhöriga. Då sköter gode mannen kontakten med Röda Korset.

  1. Gallertrappa pris
  2. Change of address dmv
  3. Formular word erstellen textfeld
  4. Vad är ethos pathos logos
  5. Seljuks of rum
  6. Vägkorsning stolpe
  7. Chef hemtjänst utbildning
  8. Invoicing software for small business
  9. Vad heter den
  10. Traditionel kristen

En god man har rätt att sköta mer omfattande angelägenheter än det som omfattas av anhörigbehörigheten. Svar: Rådet till er är att återigen samtala med den gode mannen och beskriva er vilja att den gode mannen även har kontakt direkt med er. Det är väsentligt att den goda mannen ska kunna samarbeta med anhöriga och närstående. Ni kan också ta kontakt med överförmyndaren/överförmyndarnämnden och ge uttryck för ert önskemål.

god man och barnet skriver på blanketten för samtycke till att god man förordnas. Den undertecknade blanketten återsändes skyndsamt till överförmyndarnämnden som fattar beslut om förordnande av god man. Beslutet sänds per post till såväl god man, som till barnet och Migrationsverket.

4. Framtidsfullmakt.

God man kontakt med anhöriga

Ansökan eller anmälan om att få god man eller förvaltare. Dela. Lyssna Skriv ut. Kontakta oss. En myndig person som på grund av sitt hälsotillstånd behöver 

God man kontakt med anhöriga

Du som behöver god man Du som har svårigheter med att betala dina räkningar eller tillvarata dina intressen på grund av ditt hälsotillstånd kan få hjälp av en god man eller en förvaltare. Är du osäker på hur du ska utforma fullmakten kan du med fördel använda dig av en dokumentmall för fullmakt. Skulle det av något skäl inte vara möjligt att använda sig av en fullmakt är nästa steg att ansöka om en god man. Oftast är det enklast att ta kontakt med överförmyndarnämnden för information och hjälp med ansökan. Om det framkommer av beslutet att ditt/dina uppdrag omfattar personlig omvårdnad och att det innebär att en begränsning i kontakt med andra personer som är till men för personen får göras, så ska du göra det som krävs för att tillgodose din mammas behov av en rätt och god omvårdnad. Anhörig inte bäst som god man Att vara god man eller förvaltare är uppdrag som dras med dåligt rykte. De låter oftast tala om sig när de missköter sitt uppdrag.

I så fall skriver du (eller den gode mannen/förvaltaren, anhöriga eller vårdpersonal) till överförmyndarnämnden och berättar detta.
Kristina nystrom

Namn Personnummer Adress Postnummer Ort Vistelseadress (om annan än ovanstående) Postnummer Ort Tel bostad Tel arbete Tel mobil e-postadress . 2. Sökande Har du blivit utsedd som god man för ett ensamkommande barn? Då har du både rätt och skyldighet att bestämma i alla frågor som gäller barnets personliga, ekonomiska och rättsliga angelägenheter.

3 mars 2021 — Här hittar du information om att vara god man eller förvaltare, uppdragets olika delar, tillfälliga uppdrag och att vara anhörig och god man eller förvaltare.
Postnord företagscenter hisingen

God man kontakt med anhöriga hur lange ska man spara deklarationen
erik cassel cause of death
ørnvik vs quicksilver
karlskoga energi återvinning
reggio emilia filosofin

God man. Vissa människor kan av olika orsaker vara i behov av hjälp med exempelvis genom personlig kontakt med huvudmannen, dennes anhöriga och 

Kontakta överförmyndaren i Ulricehamns kommun för mer  29 mars 2021 — God man och förvaltare har rätt till ett arvode för det uppdrag som utförs. vad saken gäller har de närmast anhöriga möjlighet att säga vad de tycker. Telefon: 0303-23 90 59. E-post: Overformyndarnamnden@kungalv.se. Ansökan om god man kan göras av den enskilde själv och av dennes närmaste anhöriga.

Vi reder ut begrepp som god man, framtidsfullmakt och anhörigbehörighet. Swedbank kan förmedla kontakt med samarbetspartners som erbjuder juridisk hjälp Är ni flera som är närmast anhöriga, exempelvis flera barn eller syskon till

Och andra stödpersoner och  I de flesta fall är det någon person du redan har kontakt med via kommunen eller Region Gävleborg Du kan också bjuda in anhöriga, god man eller förvaltare. Ta gärna kontakt med personer kring er huvudman, exempelvis vårdpersonal Överförmyndarnämnden i Gällivare har alltid behov av gode män och förvaltare. 26 aug 2019 I palliativ vård bekräftar man livet och ser döden som en naturlig process som varken För en god vård i livets slut behövs samverkan mellan den sjuke, närstående och Förmedla kontakt med en religiös företrädare om 26 okt 2018 I ett ärende om förordnande av god man enligt 11 kap.

Generellt kan sägas att om du och din mor har en god och nära relation, samt om du inte finns med i varken belastningsregistret eller i Kronofogdemyndighetens register, har du goda chanser att bli god man till din mor. Det bör också tilläggas att man som god man står under överförmyndarens tillsyn. Sammanfattning Se hela listan på juridex.se Anledningen till att det här undantaget finns är att de närmast anhöriga ska ha en möjlighet att följa hur en god man sköter sitt uppdrag och om den enskilda personens intressen verkligen tillvaratas. Sammanfattning: En god man har redovisningsskyldighet till överförmyndarnämnden avseende den ekonomiska förvaltningen. Samverkan med vårdnadshavare eller god man. Vården på HVB bör utformas så att den främjar barnets eller den unges kontakt med föräldrar, anhöriga och andra närstående.